ขออภัยกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงเว็บไซต์

สามารถติดตามข่าวสารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ที่ FACEBOOK ประชาสัมพันธ์ ร.ร.อบจ.กระบี่